HELP forsikring lurer kunder. Dette burde du lese før du kjøper forsikring

"HELP FORSIKRING - ET FORSIKRINGSSELSKAP MAN MÅ UNNGÅ FOR ENHVER PRIS.

Jeg vet at vi har fått beskjed om å være forsiktig på denne siden fordi HELP forsikring sine ansatte har falske kontoer og kan bruke det mot oss i en rettssak eller lignende. Vi vet også at Forbrukerrådet, TV 2 hjelper deg, aviser o.l. ikke er villig til å ta saker som omhandler HELP forsikring. Jeg setter derfor så utrolig pris på denne facebooksiden, slik at man kan dele sin historie til skrekk og advarsel.

Jeg har vært innom FB og Twitter og der står det noen få positive historier, men alle de som ikke er positive, de har de gjemt unna. Derfor skriver jeg denne hendelsen så dere forstår at HELP forsikring prøver å gjøre minst mulig for sine kunder.

Vi ble anbefalt av vår megler at det ville lønne seg å bruke et forsikringsselskap hvis huset vi kjøpte hadde feil og mangler. Det ble fortalt at det var håpløst å bruke egen advokat fordi det ville bli dyrt og alt for mye arbeid. Vi ble anbefalt å ta Helps sin forsikring til 8000,-. Vi synes det var flott at vår megler anbefalte oss et slikt tilbud og takket ja.

På visningen var det flott vær og alle dører stod oppe. Megleren fra Privatmegleren Indre Østfold som skulle selge huset kom ikke, men en utskremt medarbeider var der. Vi spurte alle de spørsmålene vi skulle og syntes at svarene var helt ok. Vi så at det var en del å gjøre på huset, men ikke verre enn at vi kunne flytte inn der med hele familien. Gleden var stor og det var nervepirrende å endelig eie vårt eget hus med hage.

EIEREN VAR IKKE ÆRLIG MED OSS

Vi flyttet inn i huset og ble fort klar over at selger ikke hadde vært oppriktig. Når vi var på overtagelse av huset var det luftet og det luktet helt ok. Siden jeg selv hadde skrubbet huset mitt fra gulv til tak tok jeg det for gitt at denne huseieren også hadde gjort det. SÅ FEIL KAN JEG TA. Neste dag dro vi for å se huset som var vårt, vårt første hus som vi eide, vår skatt. Noe som viste seg å være helt feil. Det stinket røyk i hele huset selv om det var fortalt at det ikke var røkt i huset på mange år. Vi måtte lufte. Jeg hentet bøtten med salmiakkvann og begynte å vaske taket. I løpet av kort tid og svart vann forstod vi at dette ville bli en håpløs oppgave. Vi bestemte oss for å begynne å rive taket og all tapet på stuen og gangen. Vi fikk tak i en type maling som skulle tette lukt og etter 3 strøk var det bedre. Så ble det lagt nytt tak og ny tapet med maling.

Bak huset lå det masse rot, bildekk, isopor og søppel. Før vi reiste etter å ha mottatt nøkkelen til huset, ba min mann om at selger skulle rense opp i dette. Etter mye om og men skulle det ordnes av selger. 1 juledag (midt i middagsselskapet vårt) banket det på døren og selger skulle hente restene av ting vi hadde funnet i huset og søppelet bak huset. Når vi kom ut etter selskapet hadde selger tatt med seg dekkene og de personlige eiendelene, men resten av rotet var ikke fjernet. Vi ba HELP forsikring sende et brev om at ting skulle ordnes opp og fikk svar tilbake at det var for sent.

Selger fortalte at alt bak huset var Hobøl kommunes søppel. Så mannen min og guttene i familien tok den tunge jobben og begynte å rydde opp i rotet ute, mens datteren min og jeg begynte å flytte inn ting. Det viste seg fort at her var det ikke gjort rent i det hele tatt. Jeg fant mange personlige ting etter selger på loftet, i kjøkkenskuffene og i underetasjen. Det lå igjen en del ting under skuffene på kjøkkenet, sneiper og OB-pakke i peisen, gjemt bak veden som var lagt inn i ovnen. Det ble funnet brennmerker på gulvet rett ved sengen i det store soverommet. Dette var selvfølgelig ikke lett å se fordi gulvet var i samme spraglete mønster. Når selger og vi hadde en samtale med megler (Privatmegleren Indre Østfold), var vi enig om at hele huset skulle vaskes ned fra gulv til tak. Jeg ringte vaskebyrådet AB Renhold og spurte hva slags avtale de hadde inngått og han fortalte at det var bare tørrvask av vegger og tak.

Når jeg fortalte at det var røkt i huset og at det var møkkete vinduer, vegger, skap og andre ting, ble representanten for AB Renhold forundret. Han fortalte da at hadde han ant det, så ville prisen vært noe helt annet. Jeg tok også opp dette med HELP forsikring, som en del av alt annet vi fant av feil.

Etter kort stund tok jeg kontakt med HELP forsikring og spurte meg til råds. Representanten for HELP forsikring sa at jeg skulle sende en mail om dette så skulle de se på det. Så begynte ting som var skjult å komme til syne, og nå skjønte vi at selger av huset hadde lurt oss trill rundt. Vi tok bilder av ting som var galt og sendte det til Help forsikring og der fikk vi beskjed om å ta kontakt med håndverkere.

Her snakker vi om feil: De hadde sagd et hull i taket og bare ført kanalen til ventilatoren rett opp i hullet og ikke ført over taket og ut av veggen. Her gikk all stekeosen og fukten rett opp i taket. De hadde vært så lure at de hadde lagt isolasjonsmatten over så det ikke kunne sees ved gjennomgang av loftet. Selger hadde sagd seg inn i bærebjelken for taket når de laget hullet i taket til ventilatoren. Jeg har litt vanskeligheter med å forstå at en autorisert takstmann ikke fikk med seg dette. De hadde lagt opp vannledning som gikk i feil retning bak benken slik at vi fikk brakkvann til stadighet, men alt dette lå bak kjøkkenbenkene så vi så det ikke før hele kjøkkenet måtte rives. Røret til utslagsvannet var bare satt ned i et hull. Så der måtte rørleggeren legge om alt av rør på kjøkkenet. De hadde laget et fint arrangement bak den innebygget komfyren som var til krydder eller duftlys. På visningen var dette egentlig fint, men det viste seg at de hadde bare stablet det opp uten å feste det eller fortelle at dette bare var juks. Det viste seg når vi rev taket og kjøkkenet at hele det elektriske anlegget var bare i surr. Det var lagt opp med lampett-kabel til fastmontert jordet stikkontakt. Det viste seg at eier hadde brukt en venn til å legge opp strømmen uten at han var autorisert. Når vi så på sikringsskapet var alt i orden, men når vi fikk elektriker inn i hus så viste det seg at flere sikringsholdere var knust. Når det skjedde vet vi ikke, men igjen var vi lurt. Det var flere steder i taket det var svarte kontakter og at taket hadde flekker som hadde vært nære ved antenning. Selger hadde bare lagt nytt tak over uten å gjøre noe med brente ledninger og tak. Vi ba om ferdigstillelse av det elektriske anlegget, men fikk aldri svar på det. Igjen sa HELP forsikring at vi skulle sende inn en mail til de. Det har vi aldri fått svar på.

Jeg er glad for at vi byttet hele taket og fikk ting på stell med tanke på brannfaren. Nå har vi byttet sikringsskap, alle kabler og stikkontakter. Vi har nå dokumentert alt vi har gjort og alt fungerer bra. Dette kostet oss mye penger og var ikke noe vi kunne forstå eller forutse. En dag kom datteren min og fortalte at toalettet laget rare lyder i underetasjen og vi fikk en rørelegger til å komme å se på det. Det viste seg at selger hadde koblet kloakkrøret fra 1. etasje på stakerøret i underetasjen. Rørleggeren lurte på hvem som gjorde slik og at dette ville koste å utbedre. Vi fikk 2 valg:
1. feste toalettet på veggen fordi det ikke var plass til toalettet på gulvet. Toalettet måtte stå en annen vei i forhold til røret. Det betydde at vi måtte skifte ut fliser på gulvet, kjøpe nytt hengetoalett og kostnader til rørleggeren.
2. flytte toalettet til vaskerommet og legge nye rør og fliser på det gamle toalettet.

Igjen så måtte vi ut med en masse penger. Jeg hadde hele tiden hatt kontakt med Help Forsikring, men de ba meg om å finne noen som kunne se på det, å gi pris. Det å få en håndverker for å se på slike småsaker er vanskelig og koster mye mer enn når man har store saker. Det verste var at også Privatmegleren Indre Østfold ikke bidro med hjelp i det hele tatt.

HELP FORSIKRING SOM LURER SEG UNNA MED MASSE SVADA

Jeg hadde hele tiden kontakt med Help forsikring angående huset og de svarte bare at de hadde sendt et brev til selger og hadde fått svar fra de at de ikke hadde noe med dette å gjøre. Jeg skrev mange mail og ga til slutt opp og betalte selv. Når det hadde gått 1 år kom det en mail fra Help forsikring om at de anså saken som ferdig. Jeg svarte at jeg anså saken fremdeles som aktiv og at jeg bestred saken og at jeg ville at de fortsatte saken. Jeg fikk som svar at de ikke ville fortsette saken og de anså den som avsluttet. Hvis jeg ville klage så fikk jeg sende saken til HELPs forsikringsnemnd. Jeg sa at det ikke var noe jeg ville. Jeg bestred saken igjen og sa at den skulle fortsette. En dag kom det mail fra HELP forsikring som sa at de hadde sendt saken til HELPs klagenemnd på vegne av meg. Det opplevde jeg veldig provoserende og poengterte ovenfor HELP forsikrings representant at det hadde jeg aldri skrevet i min mail, at saken skulle sendes til HELPs klagenemnd, og at han derfor fortalte usannheter. HELPs forsikrings representant sa at han skulle skrive en mail til HELPs klagenemnd å gi beskjed om at klagen var fra HELP forsikring. For meg ble det rart at et forsikringsselskap sendte sin egen sak inn til sin egen klagenemnd.

SELVSAGT TAPTE VI MED GLANS!

Vi tapte med glans i klagenemnden til HELP forsikring, men ingen av oss trodde at vi skulle vinne. Når HELP forsikring sender en klage til sin egen nemnd, med utdrag av saken som Helps forsikring sin medarbeider mener er riktig, ja da blir det en selektiv og subjektiv fremstilling. Vi fikk aldri se hva som hadde blitt sendt fra representanten til HELP forsikring til HELPs klagenemnd. Så da blir det vel å sette bukken til havresekken.

Så til alle dere som tror at man kan komme unna med en enkel løsning på forsikring ved kjøp, det finnes ikke. HELP Forsikring er og blir et forsikringsselskap som bare tar betalt og ikke gir noe igjen.

Til alle dere eiendomsmeglere: Hadde jeg ikke ant bedre så får dere provisjon av HELP forsikring når huskjøper velger HELP forsikring. Jeg er i hvert fall så skuffet som man kan bli når et forsikringsselskap ikke vil ta på seg ansvar for noe de har tatt betalt for. Noen vil si at jeg har vært naiv, burde visst bedre eller at jeg har godt av det. Nei, jeg har ikke godt av det, men kan være naiv og godtroende, men det er fordi jeg har tro moral, ærlighet og profesjonalitet.

Til alle dere som vil fortelle meg at jeg burde ha visst bedre: hvordan skulle jeg kunne vite?Jeg hadde tro på at folk var ærlige, også fordi jeg hadde tro på at eiendomsmeglere og selger hadde så mye verdighet og respekt at de er ærlige. Det verste er at jeg selv aldri ville ha gjort dette mot noen - levert fra meg et hus som var møkkete fra gulv til tak og et hus med så fatale feil at det kunne gjort huset til en dødsfelle.
Jeg vet at boligsalg selges under - avhendingsloven §3.9, men når feilene er helt klart skjult med vilje, så kan vel ikke den § gjelde. Vi kan vel ikke rive ned bad, kjøkken eller vegger for å sjekke om selger har vært ærlig?

Så PrivatMegleren Indre Østfold, takstmann og Help forsikring
gjorde aldri jobben sin -
så en oppfriskning i etikk og moral burde være på sin plass for dere.
Hvis denne historien kan hjelpe en huskjøper, så har jeg oppnådd at de skal slippe alt arbeidet med kostnader, mail, bilder, venting, frustrasjon, irritasjon og oppgitthet".

STOPP boligsvindel kan tilføye at eiendomsmeglere får provisjon når de selger boligkjøperforsikring i Help og Legal 24.

Vær vennlig å dele slik at andre blir advart. Takk.
 

Én kommentar

Cath Aurora Woldstad

22.11.2016 kl.13:39

Det er gruppa STOPP boligsvindel det henvises til her. Vedkommende som skrev sine erfaringer med Help la inn denne teksten i gruppa vår. Vi har plass til mange flere. Skal du kjøpe bolig, så bør du lese våre erfaringer først. Kanskje slipper du 4-5 helvetesår som så mange av oss har opplevd.

Skriv en ny kommentar

Hjemmefruen

Hjemmefruen

52, Oslo

Jeg skriver om det som opptar meg i det daglige livet. Liker å snakke med folk og har et motto: Man har fått utdelt 2 ører og 1 munn, fordi vi skal lytte mer enn vi snakker.

Kategorier

Arkiv

hits